Ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ ‘Εύδημος Α.Ε.’ για την προετοιμασία διοικητικής ωρίμανσης του έργου ‘Κατασκευή Παραολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου’ και τη διερεύνηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησής του

29 Δεκεμβρίου 2020
maketa_gipedo_amea2-750x375-1.jpg

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Ο.Τ.Α. ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε., διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για το έργο: «Ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ ‘Εύδημος Α.Ε.’ για την προετοιμασία διοικητικής ωρίμανσης του έργου ‘Κατασκευή Παραολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου’ και τη διερεύνηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησής του».

Συνοπτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «Εύδημος Α.Ε.» για την προετοιμασία διοικητικής ωρίμανσης του έργου «Κατασκευή Παραολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου» και τη διερεύνηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησής του, που θα περιλαμβάνουν:

(α) τη συγκέντρωση, κωδικοποίηση και επεξεργασία στοιχείων που θα διασφαλίσουν στην Αναθέτουσα Αρχή τη διοικητική ωριμότητα του έργου κατασκευής Παραολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου, από την Τεχνική της Υπηρεσία,

(β) τη διερεύνηση από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Αναθέτουσας Αρχής, των δυνατοτήτων  χρηματοδότησης του έργου που θα προκύψει από τη συνολική τεχνική μελέτη και ειδικότερα για την αξιοποίηση χρηματοδοτικών πηγών από  πολυετή αναπτυξιακά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και από λοιπούς εθνικούς αναπτυξιακούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία.