ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ-ΜΕΛΕΤΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 297.586,73€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ

Παραδοτέα :

 • Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης – Στόχοι & Προτεραιότητες
 • Αρχιτεκτονική προμελέτη
 • Τοπογραφική Μελέτη- Προετοιμασία υποβάθρου
 • Γεωλογική- Γεωτεχνική αξιολόγηση της περιοχής παρεμβάσεων
 • Μελέτη Οδοποιίας
 • Αρχιτεκτονική Μελέτη
 • Στατική Μελέτη
 • Υδραυλική Μελέτη Παροχέτευση Ομβρίων Υδάτων
 • Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη
 • Τεύχη Δημοπράτησης
 • Εκπόνηση ΣΑΥ – ΦΑΥ

Προϋπολογισμός : 49.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Παραδοτέα :

 • Αρχιτεκτονική Μελέτη (στάδιο Μελέτης Εφαρμογής)
 • Η/Μ Μελέτη
 • Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης

Προϋπολογισμός : 29.968,32 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Παραδοτέα :

 • Τεχνικές Προδιαγραφές έργων ύδρευσης
 • Σχέδια με τα υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου
 • Τυπικά σχέδια
 • Σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης

Προϋπολογισμός : 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Παραδοτέα:

 • Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης – Στόχοι & Προτεραιότητες
 • Αρχιτεκτονική Προμελέτη
 • Αρχιτεκτονική Μελέτη
 • Τοπογραφική Μελέτη
 • Στατική Μελέτη
 • Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη
 • Τεύχη Δημοπράτησης
 • Εκπόνηση Σχεδίου Ασφαλείας & Υγείας – Φακέλου Ασφαλείας & Υγείας
 • Αδειοδοτήσεις και τελικές εγκρίσεις

Προϋπολογισμός : 111.170,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Παραδοτέα :

 • Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης – Στόχοι & Προτεραιότητες
 • Αρχιτεκτονική Προμελέτη
 • Αρχιτεκτονική Μελέτη
 • Γεωτεχνική Μελέτη
 • Στατική Μελέτη
 • Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη
 • Τεύχη Δημοπράτησης
 • Εκπόνηση Σχεδίου Ασφαλείας & Υγείας – Φακέλου Ασφαλείας & Υγείας
 • Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την κατασκευή του έργου

Προϋπολογισμός : 124.620,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Παραδοτέα :

 • Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης – Στόχοι & Προτεραιότητες
 • Στατική Προμελέτη
 • Αρχιτεκτονική Μελέτη
 • Στατική Μελέτη
 • Μελέτη Εσωτερικού Διακόσμου
 • Μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης υγροτόπου Λεγραινών
 • Εμπειρογνωμοσύνη
 • Τεύχη Δημοπράτησης
 • Εκπόνηση Σχεδίου Ασφαλείας & Υγείας – Φακέλου Ασφαλείας & Υγείας
 • Περιβαλλοντική αδειοδότηση

Προϋπολογισμός : 113.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Παραδοτέα :

 • Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης – Στόχοι & Προτεραιότητες
 • Αρχιτεκτονική προμελέτη
 • Αρχιτεκτονική Μελέτη
 • Στατική Μελέτη
 • Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη
 • Τοπογραφική Μελέτη
 • Τεύχη Δημοπράτησης
 • Εκπόνηση Σχεδίου Ασφαλείας & Υγείας – Φακέλου Ασφαλείας & Υγείας

Προϋπολογισμός : 32.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Παραδοτέα :

 • Γεωτεχνική
 • Στατική Μελέτη
 • Τεύχη Δημοπράτησης
 • ΣΑΥ ΦΑΥ

Προϋπολογισμός : 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Παραδοτέα :

 • Τοπογραφική μελέτη
 • Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη
 • Η/Μ Μελέτη
 • Περιβαλλοντική Μελέτη
 • Τεύχη Δημοπράτησης

Προϋπολογισμός : 550.863,79 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

16 Έργα Αργοστολίου:

 • «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ–ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ»
 • «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»
 • «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»
 • «ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 1ΟΥ ΚΑΙ 2ΟΥ ΓΕΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ Γ. ΒΕΡΓΩΤΗ & ΣΟΥΗΔΙΑΣ»
 • «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»
 • «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΚΑΤΕΛΕΙΟΥ»
 • «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΚΑΛΑΣ»
 • «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΛΑΣ»
 • «ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΤΕΛΕΙΟΥ»
 • «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΝΟΤΙΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»
 • «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ ΜΗ ΔΙΑΝΟΙΓΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»
 • «ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ – ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»
 • «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΛΣΥΛΙΟΥ ΚΟΥΤΑΒΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ ΔΕΒΟΣΕΤΟΥ»
 • «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΛΣΥΛΙΟΥ ΚΟΥΤΑΒΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ ΔΕΒΟΣΕΤΟΥ»
 • «ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Δ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»
 • «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΛΕΙΟΥ»

Προϋπολογισμός : 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Παραδοτέα :

 • Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης – Στόχοι & Προτεραιότητες
 • Προετοιμασία Σχεδίου Στρατηγικού Οράματος
 • Προετοιμασία & Οργάνωση Στρατηγικού Αναπτυξιακού Σχεδίου με στόχο την αξιοποίηση των Χωρικών Εργαλείων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027
 • Συμμετοχή στην διαβούλευση της προετοιμασίας των νέων Τομεακών Προγραμμάτων καθώς και του ΠΕΠ Αττικής 2021-2027
 • Διαβούλευση με φορείς της περιοχής
 • Διαβούλευση με δήμους δυνητικούς εταίρους

Προϋπολογισμός : 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Παραδοτέα :

 • Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης – Στόχοι & Προτεραιότητες
 • Προετοιμασία Σχεδίου Στρατηγικού Οράματος
 • Προετοιμασία & Οργάνωση Στρατηγικού Αναπτυξιακού Σχεδίου με στόχο την αξιοποίηση των Χωρικών Εργαλείων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027
 • Συμμετοχή στην διαβούλευση της προετοιμασίας των νέων Τομεακών Προγραμμάτων καθώς και του ΠΕΠ Αττικής 2021-2027
 • Διαβούλευση με φορείς της περιοχής
 • Διαβούλευση με δήμους δυνητικούς εταίρους

Προϋπολογισμός : 348.048,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Παραδοτέα :

 • Εκπόνηση απαιτούμενων μελετών για την εκτέλεση του έργου και την Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας
 • Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού
 • Επίβλεψη εργασιών ανακαίνισης – επισκευής και διαμόρφωσης του εσωτερικού του ακινήτου

Προϋπολογισμός : 161.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Παραδοτέα :

 • Τοπογραφική Μελέτη
 • Αρχιτεκτονική Μελέτη
 • Η/Μ Μελέτη
 • Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης κυκλοφοριακών διαμορφώσεων / Συγκοινωνιακά
 • Φυτοτεχνική Μελέτη
 • Τεύχη Δημοπράτησης
 • ΣΑΥ/ΦΑΥ

NewsLetter

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα νέα μας στα εισερχόμενά σας, κάθε μήνα.

Δεν στέλνουμε spam! Διαβάστε την πολιτική απορρήτου μας για περισσότερες λεπτομέρειες.