ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑΤΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΡΑΒΙΟΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.